Vietnamese Art COFFEE NHIỆT ĐỚI Tropical

Vietnamese Art COFFEE NHIỆT ĐỚI Tropical

Vietnamese Art COFFEE NHIỆT ĐỚI Tropical is not only a uniquely styled space, it also has a life of its own as a gallery showcasing a captivating collection of copyrighted artworks created by talented local artists.  

Photography provided by Art COFFEE NHIỆT ĐỚI Tropical

Vietnamese Art COFFEE NHIỆT ĐỚI Tropical also places a strong emphasis on community health. By offering natural drinks free from industrial additives like preservatives and common refined sugar, this cafe ensures a refreshing and wholesome experience for its patrons. The combination of artistic inspiration and a commitment to wellness creates a truly unique and invigorating space that invites visitors to savor both art and nourishment in harmony.

For further Asian Cafe designs click here

Một số văn hóa đặc sắc của Art COFFEE NHIỆT ĐỚI.

– Phòng trưng bày tranh nghệ thuật, tất cả các tác phẩm đều có tác quyền và được thực hiện bởi các họa sĩ.

– Thức uống thiên nhiên vì sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi loại bỏ gần như hoàn toàn các yếu tố công nghiệp gây ảnh hưởng sức khỏe như (chất bảo quản, đường tinh luyện thông dụng, phụ gia trong chế biến cà phê và các nguyên liệu khác…)

Và chúng tôi kiên trì với lý tưởng vì sức khỏe này.

– Không gian được thiết kế theo xu thế Art decor, mang tới sự trải nghiệm độc đáo và duy nhất.

Project Location: Vietnamese Art COFFEE NHIỆT ĐỚI Tropical

106 Tô Hiến Thành, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Vietnam

Share this article:
Previous Post: Cafe Bangkok / Flat+White Cafe

September 22, 2023 - In Bangkok, Thailand

Next Post: Cafe Brussels / Café du Sablon

September 23, 2023 - In Belgium, Brussels

Related Posts